Zeer tot onze spijt moeten we berichten dat de voor 3 september a.s. in voorbereiding zijnde 10-kamp Maasgouw geen doorgang zal vinden. Locatie, opzet van het feest, financiering, faciliteiten etc, vrijwel alles was geregeld. Maar het belangrijkste onderdeel voor de bij FunBeach in Panheel beoogde sportieve ontmoeting ontbrak jammer genoeg nog. Helaas is het ons niet gelukt om voldoende inwoners van Maasgouw te enthousiasmeren om, in de vorm van een 10-kamp met deelname van teams uit de 10 kernen, gemeentebreed inhoud te geven aan het evenement.  De bijdrage aan de viering van 10 jaar gemeente Maasgouw in de vorm van de 10-Kamp Maasgouw bleek in de praktijk op dit moment niet haalbaar. Indachtig het principe “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” hebben we, met spijt in ons hart, de hierboven genoemde beslissing genomen en rest ons nu niet anders dan iedereen die tot nu toe bij de voorbereiding was betrokken en bereid was om er aan mee te werken van harte te bedanken. Met name de lokale contactpersonen, de gemeente Maasgouw, de Rabobank en FunBeach. Donderdag 10 augustus 2017, voor de organisatie 10-kamp Maasgouw: Jan Schuren, Jeu Meex, Huub Parren. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@10kamp-maasgouw.nl
10-kamp gemeente Maasgouw                                        gaat niet door